Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juni 2016

Cultuur snuiven aan “de overkant”

In Zeeland worden jaarlijks culturele open dagen gehouden als Open Monumentendag, Open Dag SCEZ en Nationale Molendag en festivals als Zeeland Jazz, Vestrock, Film by the SEA en Bevrijdingsfestival. Deze evenementen kunnen op veel bezoekers rekenen.

Verder zijn er zes tolvrije zaterdagen per jaar voor de Westerscheldetunnel. In grote aantallen wordt gebruik gemaakt van deze tolvrije dagen.

Door deze tolvrije zaterdagen van de Westerscheldetunnel dusdanig te plannen dat ze samenvallen met een culturele open dag of festival, zal dit leiden tot nog meer bezoekers. Daarnaast zullen meer mensen een tocht door de Westerscheldetunnel maken om cultuur te snuiven aan “de overkant”.

Een motie van D66, PvdA en 50PLUS die de provincie vroeg dit met de directie van de Westerscheldetunnel te bespreken, kon op brede steun van de Provinciale Staten rekenen.