Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 juni 2016

Schaliegasvrij Zeeland!

D66 Zeeland heeft altijd een helder standpunt ingenomen over boringen van schaliegas. Wij zien niets in schaliegas. Zolang de milieu- en veiligheidsrisico’s van schaliegasboringen niet bekend zijn, moet men geen onnodige risico’s lopen. Daarnaast moet het gebruik van fossiele brandstoffen teruggebracht worden.

Vandaag diende de Statenfractie een motie in om dit standpunt nogmaals te benadrukken en dit in te brengen bij de kabinetsformatie in 2017. Gedeputeerde De Reu (PvdA) geeft er de voorkeur aan om de nog te starten energiedialoog niet te “belasten” met dit standpunt.

D66 kreeg onvoldoende steun in Provinciale Staten van Zeeland maar wel daarbuiten. Graag gedaan @Schaliegasvrij.