Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 4 juni 2016

Onafhankelijke journalistiek essentieel

D66 Zeeland is de enige partij die in haar verkiezingsprogramma iets zegt over behoud van een onafhankelijke regionale nieuwsvoorziening voor onze provincie. Het is daarom niet vreemd dat D66 een van de indieners van de Motie Omroep Zeeland was. Samen met CDA, ChristenUnie en SP hebben wij gepleit voor een regionale omroep die haar autonomie behoudt.

 

Met de gewijzigde Mediawet komt door de forse bezuinigingen de zelfstandigheid van Omroep Zeeland onder druk te staan. Onafhankelijke journalistiek is essentieel voor de democratie. Zeker in tijden van decentralisatie van overheidstaken is het van groot belang dat de regionale nieuwsvoorziening goed functioneert.

Gelukkig ziet een meerderheid van de Provinciale Staten dit belang ook in en werd de motie aangenomen. Gedeputeerde Staten zullen zich maximaal inzetten bij het Rijk om een volwaardige (nieuws)redactie voor de regio Zeeland in stand te houden.