Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 juli 2016

Samen voor DELTA, Samen voor Zeeland

“Samen voor DELTA, samen voor Zeeland.” Met deze slogan heeft D66 begin dit jaar aangekondigd hoe wij tegen het DELTA dossier aan kijken. Met het Splitsingsplan komt het opdelen van het huidige bedrijf DELTA in twee levensvatbare nieuwe bedrijven weer een stap dichterbij.

Oplossing kerncentrale
D66 heeft begin dit jaar uitdrukkelijk gezegd dat, wil de splitsing succesvol zijn, eerst en bovenal een oplossing moet komen voor de kerncentrale Borsele, die is ondergebracht in EPZ. De kerncentrale is geen Zeeuws probleem maar vanwege de nucleaire veiligheid een (inter)nationale aangelegenheid. Het kabinet zal hierbij over de brug moeten komen.
Het college stelde bij monde van gedeputeerde Schönknecht, dat een eindoplossing voor de kerncentrale ‘part of the deal’ is. Binnen de coalitiepartijen PvdA en VVD wordt, zo is ons medegedeeld, druk gelobbyd richting de VVD minister Kamp om voor de kerncentrale een oplossing te vinden.

“Zeeland moet eigen boontjes doppen”
D66 moet helaas constateren dat het lobbyen richting het kabinet tot op heden weinig heeft opgeleverd. Sterker nog: de brief die VVD Minister Kamp afgelopen maand naar de Tweede Kamer heeft gestuurd is voor D66 uiterst teleurstellend. De strekking is immers: “Zeeland moet zijn eigen boontjes doppen als het gaat om de kerncentrale.”

Blijvende oplossing
Voor D66 is splitsing van DELTA enkel en alleen bespreekbaar wanneer voor de kerncentrale een blijvende oplossing wordt gevonden die meer inhoudt dan een aantal vage toezeggingen voor de langere termijn. Het splitsingsvoorstel dat nu voor ligt gaat uit van een uiteindelijke garantstelling door de provincie en de 13 Zeeuwse gemeenten van 200 miljoen euro voor het nieuwe productiebedrijf waar de kerncentrale deel van uit maakt.

Oproep aan Haagse politiek
Daarom heeft D66 een motie ingediend met als doel om de Haagse politiek op te roepen te komen met de hoognodige oplossing voor de kerncentrale Borsele. De motie werd door de meeste partijen ondertekend en unaniem aangenomen. “Samen voor DELTA, samen voor Zeeland!”