Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 september 2016

D66 Zeeland wil geen tariefsverhoging Westerscheldetunnel

D66 Zeeland wil geen tariefsverhoging voor de Westerscheldetunnel. Ze pleit zelfs voor het verlagen van de tarieven in het voordeel van veelgebruikers. De verwachte extra financiële ruimte maakt dit mogelijk. De toename in de verkeersstromen brengen voldoende geld in het laatje om vooral zakelijk- en woon-werkverkeer hiervan te laten profiteren.

Waarom geen tariefsverhoging Westerscheldetunnel? wst7

– Toename verkeersstromen en hogere prognoses bieden extra financiële ruimte
– D66 pleitte in 2015 al eens met succes voor het achterwege laten van tariefsverhogingen
– Er is financiële ruimte voor tariefsverlaging, dit maakt verlaging tarieven met prioriteit voor veelgebruikers (veelal woon-werk en zakelijk verkeer) met personenauto’s