Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 december 2016

Nieuwe Zeeuwse Kustvisie stap in de goede richting

De Kustvisie is een provinciaal thema, want onze Zeeuwse kust is schitterend en deze prachtige open kust moet toegankelijk blijven voor iedereen,” vindt D66 Zeeland. Statenlid Rutger Schonis dwong, samen met enkele oppositiepartijen, een versneld traject voor de Zeeuwse Kustvisie af door de aanvraag voor een extra Statenvergadering. Dit leidde uiteindelijk tot een interpellatiedebat eind september 2016. Om de ontwikkelkoorts aan de Zeeuwse kust te temperen, diende D66 direct een motie in, waarin Gedeputeerde Staten werd opgeroepen om een duidelijke begrenzing op te nemen van de ‘recreatieve hotspots’ en dit nog dit jaar te presenteren. In 2018 komt het nieuwe Omgevingsplan uit, maar daar wilde D66 niet op wachten. “Met deze Zeeuwse Kustvisie roepen we een halt toe aan ongewenste bouwprojecten op het strand en aan de kust. Door de versnelde realisatie van de Kustvisie loopt Zeeland nu voorop in Nederland,” aldus Schonis.

https://www.zeeland.nl/actueel/grote-stap-gezet-totstandkoming-zeeuwse-kustvisie