Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 19 december 2016

Probleem kerncentrale is te groot voor Zeeland alleen

D66 Zeeland vindt de verantwoordelijkheid van de kerncentrale te groot voor Zeeland alleen. Vanuit Zeeland wordt er al maanden constructief gewerkt om samen met de regering verantwoordelijkheid te nemen voor Delta NV en de kerncentrale. Van Minister Kamp zijn er tot nu toe alleen afwijzingen van de Zeeuws voorstellen. De waarde van het aandelenpakket moet door Delta NV en haar Zeeuwse aandeelhouders ( gemeenten en provincie) als het ware worden verstookt in de kerncentrale. Er rest niets anders dan gedwongen verkoop van de renderende business units zoals de retaildivisie. Kamp laat Zeeland en Zeeuwen steeds opnieuw in de kou staan. Met een unieke opgave van sanering van het fabrieksterrein van de failliete fosforproducent Thermphos, kan Zeeland niet investeren in de aanwezige kansen voor de Zeeuwse en Nederlandse economie van groot belang zijn, zoals de energietransitie, nieuwe werkgelegenheid en beter onderwijs. Zeeland verdient echt beter dan deze starre afwijzing van een gedeelde verantwoordelijkheid.