Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 april 2017

D66 Zeeland pleit voor meer duidelijkheid in governance Thermphos

 

In maart 2017 diende D66 Zeeland de motie ‘Zeeland Pact’ in met de gedachte om o.a. de economische structuurversterking, sanering Thermphos en de kerncentrale in één financiële deal uit te onderhandelen in Den Haag. Bij het indienen van onze motie ‘Zeeland Pact’  tijdens de Statenvergadering van 17 maart 2017, bleek de motie feitelijk al uitgevoerd door GS.

In vervolg op de D66 motie ‘Zeeland Pact’ is op vrijdag 21 april jl. de motie ‘Thermphos deal’ van SGP, D66, CDA en VVD, unaniem aangenomen door Provinciale Staten (PS) tijdens het debat over het gepresenteerde Plan van Aanpak voor de sanering van het zwaar vervuilde Thermphos-terrein. “Wat Thermphos betreft voelen we ons, net als andere perifere gebieden in Nederland, slecht behandeld door Den Haag en dat moet beter,” onderstreepte fractieleider Ton Veraart tijdens het debat. De aangenomen motie roept op om erop alle fronten, dus met Zeeland Seaports, Rijk en EU, uit te komen in een financiële deal.

D66 pleit al langer voor een zakelijke aanpak en deze gedachte is nu door alle partijen in PS overgenomen. D66 is er voorstander van de huidige governance van Van Citters Beheer (VCB) aan te passen. Gedeputeerde De Bat heeft nu een dubbele pet op; die van Gedeputeerde en die van Commissaris van VCB. “En dat is een ingewikkelde situatie,” vindt ook De Bat zelf.

De wijziging in de governance mag wat D66 betreft op korte termijn worden uitgevoerd, om zo duidelijkheid terug te brengen in de posities, belangen en verantwoordelijkheden van VCB.  “Met de aanpassing van de governance kunnen we de Provincie en alle andere betrokken partijen in de juiste verantwoordelijkheid laten,” aldus Ton Veraart. “De Provincie moet niet meer doen dan waar de Provincie toe verplicht is en niet de problemen van andere partijen oplossen.” Voor het beheer van het terrein komt De Bat later dit jaar zeer waarschijnlijk opnieuw naar Provinciale Staten met het verzoek tot een financiële bijdrage.