Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 22 juni 2017

Laat PZEM miljoenen niet verbranden in de kerncentrale!

Met de verkoop van DNWG (Delta Netwerk Groep) komt het kapitaal van PZEM op een klein miljard euro in totaal. De verkoop van DNWG was niet gewenst, maar verplicht door de Splitsingswet. De verkoop aan Stedin is een goede deal, vindt ook D66 Zeeland.

D66 Zeeland wil niet passief toekijken op het ‘verbranden’ van dit kapitaal in de kerncentrale. In de Provinciale Statenvergadering van 9 juni 2017 nam D66 Zeeland het initiatief voor de motie ‘Wensen nav het voorstel verkoop DNWG’. Dit klinkt niet erg spannend, maar het effect ervan op de toekomst van PZEM mogelijk wel. Laten we de miljoenen verbranden of durven we in actie te komen en een deel van het PZEM vermogen te investeren in projecten met een laag risico en een laag rendement (4 à 5%).

De motie, ingediend met steun van de SGP, behaalde een ruime meerderheid.  Een ‘herijking’ van de aandeelhoudersstrategie is nodig om meer perspectief voor PZEM te creëren. De aandeelhouders van PZEM, waartoe ook de Provincie behoort, krijgt hiermee ruimte om een Business Plan voor PZEM, met daarin ruimere investeringsvoorstellen, goed te keuren. In september a.s. legt Gedeputeerde Staten een Statenvoorstel hierover voor aan Provinciale Staten.