Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 31 juli 2017

Fusie enige optie behoud VO onderwijs in West-Zeeuws Vlaanderen

Een fusie van de Zeeuws-Vlaamse Voortgezet Onderwijsinstellingen is de enige oplossing voor de driegende sluiting van het Zwin College,” meent D66 Statenlid Patricia van Veen. “We steunen onze D66-fracties in Sluis, Terneuzen en Hulst in hun actie om tot een toekomstbestendige oplossing te komen. Ook wij juichen een fusie op bestuurlijk niveau toe met behoud van locaties in zowel het westen als het oosten van Zeeuws-Vlaanderen.”

 

De publieke petitie

https://petities.nl/petitions/voortgezet-onderwijs-moet-blijven-in-zeeuws-vlaander

en?locale=nl

heeft onze steun. We roepen alle Zeeuwen op om deze te tekenen, dit is in het belang van alle onderwijsinstellingen in Zeeland. Krimp is niet alleen een Zeeuws-Vlaams, maar een regionaal gegeven.

Met de leerlingengrens van minimaal 1.200 is een krimpregio als Zeeuws-Vlaanderen straks verstoken van voortgezet onderwijs op een normale reisafstand. De leefbaarheid in de regio staat onder druk en deze komt door deze regelgeving in een neerwaartse spiraal. De overstap van leerlingen naar Vlaamse VO-scholen zal sterk groeien en de kans is groot dat deze leerlingen niet meer kiezen voor een Nederlandse vervolgopleiding. Dat kan ongunstig uitpakken voor ROC Scalda, HZ en de realisatie van de plannen voor het Bèta College. Onze bestaande fracties in Sluis en Terneuzen en de nieuwe  fractie in Hulst trekken samen op om deze problematiek onder de aandacht te brengen in Den Haag.

Ook D66 Zeeland heeft geïnvesteerd in goede contacten met de D66 Tweede Kamer  onderwijswoordvoerder  Paul van Meenen . In februari jl. bracht hij een bezoek aan het Zwincollege en kreeg daar uit eerste hand de problematiek van West-Zeeuws Vlaanderen te horen van directeur Frank Neefs, leerkrachten en ouders. Hij is door de D66-fracties uit de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten geïnformeerd over de penibele situatie van het Zwin College.