Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 augustus 2017

Rijk neem verantwoordelijkheid voor sanering Thermphos!

“Kijk naar draagkracht en verantwoordelijkheid bij kostenverdeling € 83 mln. voor Thermphos”

Ton Veraart “In het eindrapport van de onderzoekscommissie Samsom is duidelijk onderbouwd waarom het Rijk haar verantwoordelijkheid moet nemen. Daar zijn wij positief over. Maar alle partijen een derde laten betalen? Dat is te makkelijk. Kijk ook naar verantwoordelijkheidsverdeling of naar draagkracht van de betrokken partijen, dan blijkt dat het aandeel van het Rijk (en de EU) groter moet zijn. D66 Zeeland is tegen verhoging van de motorrijtuigenbelasting om het financiële gat te dichten. In Zeeland is autobezit geen luxe.”

Het failliete Thermphos zadelt Zeeland al sinds 2012 op met een grote kostenpost vanwege de gevaarlijke stoffen die zijn achtergebleven in de fabriek, op het terrein en in de opslagtanks. Dit betekent een kostbare sanering van o.a. zwaar vervuild slib. Diederik Samsom spreekt van een Gordiaanse knoop en deze uitspraak kan D66 Zeeland slechts beamen. Het debacle Thermphos leidt tot vermenging van verantwoordelijkheden van onze gedeputeerde De Bat. Onze motie van 9 juni jl, waarin hij wordt opgeroepen terug te treden als commissaris van Van Citters Beheer, is aangenomen. Alleen het tijdstip van terugtreden is nog niet vastgelegd. D66 Zeeland ziet er uiteraard op toe dat dit moment er daadwerkelijk komt.