Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 september 2017

Statenlid Rutger Schonis kritisch op proces rondom projectplan ‘Zeeuwse Lagune’

Bij de gemeente Noord-Beveland is vorige week het nieuwe projectplan voor de ‘Zeeuwse Lagune’ ingediend. Dit plan past niet binnen de kaders van de Zeeuwse Kustvisie. Rutger Schonis heeft hierover een aantal kritische vragen aangemeld voor de vragensessie in PS van vrijdag 29 september a.s. Hij wil opheldering van Gedeputeerde Carla Schönknecht.

Het nieuwe projectplan Zeeuwse Lagune was net voor het ondertekenen van de Zeeuwse Kustvisie al in de maak. “Had het dan niet voor de hand gelegen dat dit plan was geplaatst in de zgn. pijplijnprojecten die als bijlage aan de Zeeuwse Kustvisie is toegevoegd?,” vraagt Rutger zich af.  Het plan Zeeuwse Lagune zit al jaren in de ‘pijplijn’ op de locatie Veerse Gatdam en in debatten in de Staten werd meerdere malen duidelijk dat er al meerdere malen gesprekken zijn gevoerd met ondernemer Marco Doeleman.

Op grond van de huidige provinciale verordening ruimte zou de Provincie Zeeland ontheffing moeten verlenen aan dit plan. De vraag is nu of de Gedeputeerde van plan is om die ontheffing te weigeren omdat het plan niet past in de nieuwe kaders van de Kustvisie.

Bij ontheffing voor dit plan komt de geloofwaardigheid van de Zeeuwse Kustvisie in het geding, omdat bij de Zeeuwse bevolking de verkeerde verwachting is gewekt en het beeld van de Kustvisie vrijblijvend is en niet bindend. Ook acht D66 de kans groot dat de maatschappelijke partijen, die hun handtekening onder de Zeeuwse Kustvisie hebben gezet, hun steun zullen intrekken.

Eerder dit jaar diende D66 al moties in om de plannen ‘Brouwerseiland’ en ‘Zeeuwe Lagune’ op te nemen in de pijplijnprojecten en zodoende te beoordelen volgens de kaders van de Kustvisie. Hiervoor was helaas geen meerderheid.

Het plan Zeeuwse Lagune komt op 4 oktober er a.s. behandeling in een extra raadsvergadering van de gemeente Noord-Beveland.

Op zaterdag 30 september a.s. is Rutger Schonis vanaf 12.30 te gast bij Omroep Zeeland Radio om te discussiëren over dit onderwerp.