Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 november 2017

Prioriteit aan fietsinfrastructuur, Zeeland fietsprovincie no. 1

D66 motie ‘Prioriteit Fietsinfrastructuur’ is op 10 november jl. wel degelijk aangenomen. Het bericht in de PZC van afgelopen zaterdag is niet correct. Met een ruime meerderheid ging PS akkoord met een erkenning van het belang van de aanleg en het beheer van fietsinfrastructuur die op de groei van fietsverkeer in Zeeland is voorbereid. GS is ook gevraagd om een actieve houding richting het Rijk aan te nemen om ervoor te zorgen dat een deel van de extra € 100 miljoen uit het regeerakkoord naar Zeeland komt. Acties van burgers, zoals onlangs in Yerseke, om veiligere oversteekplaatsen voor de fietsers af te dwingen, kunnen dan tot het verleden horen.

In eerste instantie wilde D66 deze motie in de vorm van een ‘Deltaplan fietsinfrastructuur’ geaccepteerd zien. Maar dit bleek een te zwaar middel, omdat er al talrijke plannen zijn voor verbetering van fietspaden en -wegen in Zeeland.