Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 december 2017

D66 Zeeland heeft extra wens bij Havenfusie

Vrijdag 1 december 2017 kan een historische dag worden als de Havenfusie tussen Zeeland Seaports en Gent definitief wordt afgerond. Vanuit de Staten kreeg Gedeputeerde Schönknecht een brief met wensen en bedenkingen mee, en op initiatief van D66 kwam hier een motie bij. De motie geeft de Gedeputeerde de opdracht om als vertegenwoordiger van de aandeelhouders in de komende AvA op 6 december 2017 in te brengen, dat gewerkt moet worden aan verbetering van de klanttevredenheid en versterking van samenwerking met in het werkgebied van gevestigde bedrijven.

D66 Zeeland was de enige partij die havensamenwerking in haar verkiezingsprogramma voor de  Statenverkiezingen 2014 had staan. Dit speerpunt van D66 werd volledig ondersteund door het rapport Balkenende en het internationale karakter van de fusie sluit erg goed aan op de D66 richtingwijzer ‘Denk en handel internationaal’. De Havenfusie kan, na een goede afweging, ondersteund door  extra informatie vanuit de second opinion en de input van kritische geluiden vanuit het bedrijfsleven, niet anders dan positief worden ervaren.

Op 6 december a.s. wordt in de AvA van Zeeland Seaports de fusie definitief goedgekeurd met daarbij de opdracht om de wensen en bedenkingen en onze motie in te brengen.

Motie Wensen en Bedenkingen – printversie