Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 maart 2018

Ecologisch bermbeheer, meer ruimte voor biodiversiteit langs de weg

 

Een D66-amendement op het nieuwe Beheerkader Infrastructuur in Zeeland zorgde er in PS van 2 maart jl. voor dat ecologisch bermbeheer trending topic werd. Vrijwel de hele vergadering werd gediscussieerd over nut en noodzaak van ecologisch bermbeheer en de kosten ervan.   ‘De kosten zijn microscopisch in vergelijking met het totale budget voor het Beheerkader Infrastructuur’, aldus Statenlid Rutger Schonis over de budgettaire verschuiving van ‘tijdelijke’ naar ‘structurele’ kosten in het totale financiële beheerkader.

Het amendement was een initiatief van Statenlid Patricia van Veen, die het tijdelijke karakter (tot 2021)  ervan in de commissie economie van 9 februari aankaartte. In PS werd Rutger Schonis woordvoerder in haar plaats. Nadat diverse voorgaande sprekers het amendement al hadden aangekondigd, ontstond een levendige discussie met Francois Babijn van de Partij voor Zeeland. Zijn motie  voor het volledig afschaffen van ecologisch bermbeheer werd overigens alleen gesteund door de PVV.

Het amendement werd uiteindelijk niet ingediend, maar voorlopig aangehouden. Dit op verzoek van Gedeputeerde Schonknecht, die de mogelijkheid voor het aanvragen van een POP-3 subsidie in Europa nog in gang wil zetten. In een later stadium, uiterlijk in de Najaarsnota, kan dan alsnog het amendement worden ingediend.

De kans bestaat dat de kosten van ecologisch bermbeheer op termijn zullen dalen, omdat er uiteindelijk minder vaak gemaaid hoeft te worden. Ecologisch bermbeheer zorgt voor meer biodiversiteit langs de weg, zonder dat deze begroeiing te hoog wordt om het verkeer te hinderen.

Uit de besluitenlijst PS 2 maart 2018:

Amendement 2 ingediend door het lid Schonis (D66), mede namens CU, GL, PvdA en SP, waarin wordt voorgesteld het bedrag van € 83.000,- voor ecologisch bermbeheer structureel onder te brengen onder Dekking exploitatie basis – Groen. Toezegging van gedeputeerde Schönknecht: uiterlijk bij Najaarsnota zullen wij, t.a.v. ecologisch bermbeheer, komen met een voorstel waarin we in elk geval POP- 3 subsidie hebben aangevraagd voor 50%, daarvoor de cofinanciering hebben geregeld vanuit die € 83.000,- en daarover met PS ook de discussie voeren.