Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 26 oktober 2018

D66 Statenlid Rutger Schonis verruilt Abdij voor Binnenhof

 

 

 

Rutger Schonis verruilt de Abdij voor het Binnenhof. We gaan hem missen.Vrijdag 26 oktober is zijn laatste Provinciale Statenvergadering. Met deze afscheidsspeech blikt hij terug op zijn periode in de Staten:

Voorzitter,

Toen ik drie weken geleden door de vicefractievoorzitter van onze Tweede Kamerfractie in de bezemkast van de Brabanthallen werd getrokken met de mededeling “Alexander Pechtold neemt afscheid vanmiddag, gefeliciteerd met je Kamerzetel!”, wist ik niet in welk avontuur ik mijzelf zou storten. Ik wist wel dat met een overstap van de Middelburgse Abdij naar het Haagse Binnenhof, ik van u allemaal afscheid zou moeten nemen als Statenlid. Het is namelijk goed gebruik binnen D66 dat een lid geen twee vertegenwoordigende functies met elkaar combineert. Ik heb daarom in een brief twee weken geleden aan de Commissaris van de Koning het beëindigen van mijn Statenlidmaatschap per 9 november aanstaande kenbaar gemaakt.

Voorzitter, ik sta hier dan ook met gemengde gevoelens.

Aan de ene kant ben ik ontzettend vereerd en blij dat ik nu kamerlid ben geworden. Anderzijds vind ik het jammer dat ik nu afscheid van u en onze Zeeuwse Staten moet nemen.

Want de afgelopen 3,5 jaar hebben we hier wel wat meegemaakt!

Het begon al met de Sloewegcommissie die, kort na ons aantreden, aan de bak mocht om te onderzoeken hoe dit grote infrastructurele project zo kon mislopen. Ik wil Peter van Dijk, Hannie Kool, Tobias van Gent en Ger van Unen met naam bedanken voor onze samenwerking in die commissie. Wij hadden zonder de grote inzet van Statengriffie op dat moment het rapport van de Parelduiker vast niet zo snel kunnen opleveren. Simon, Peter en Arendo daarom ook hartelijk dank daarvoor!

Daarna hebben we ons in deze Staten veel beziggehouden met de kustbebouwing. Wij moeten zuinig zijn op ons Zeeuwse Landschap en dit onderwerp heeft bij uitstek laten zien dat een provinciaal bestuurder die de regie pakt, mooie dingen kan bereiken. Beste Carla: wij hebben veel met elkaar gewisseld binnen en buiten deze Statenzaal -en wij zijn het vaak niet met elkaar eens geweest- maar ik wil jou nogmaals een groot compliment maken voor wat jij met de Kustvisie hebt bereikt en jou danken voor onze samenwerking.

Als Statenlid werk je nooit alleen. Zeker als niet-coalitie partij moet je je het ambacht van compromissen maken, snel eigen maken. Ik heb met vele van u de afgelopen jaren samen mogen werken om moties en amendementen in te dienen. Ria en Jan Henk, Gerwi, Anton en Anton, Sylvia, Rinus, Willem, Nicole, Vincent, Joan en Ralph: dank voor alle aangenomen (en niet-aangenomen) voorstellen waaraan wij de afgelopen jaren samen aan hebben gewerkt.

Natuurlijk ook mijn dank aan de Commissaris van de Koning, alle andere leden van Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, de statengriffie en iedereen binnen de provinciale organisatie die het werk van mij (en van ons allemaal) als Statenlid überhaupt mogelijk heeft gemaakt en die iedere dag weer hun beste beentje voor Zeeland voor zetten.

Tot slot voorzitter.

Toen D66 in maart 2015 tot deze Staten toetrad, deden we dat met een hele nieuwe ploeg.

Annet: dank voor jouw tomeloze inzet de afgelopen jaren als fractieondersteuner en voor al het bel-, regel- en printwerk dat jij hebt verricht.

Patricia: dank voor jouw inbreng en de vele Skype en Webex-gesprekken die wij ter voorbereiding op onze Statenvergaderingen de afgelopen jaren hebben gevoerd.

Ton: onder jouw leiding heb je van onze fractie snel een eenheid gemaakt. Met jouw flair en humor en vooral door het instellen van de halfjaarlijkse ‘heidagen’ heb je ons de ruimte gegeven om ‘ons ding’ te doen. Dank daarvoor.

Voorzitter, ik neem afscheid van de Zeeuwse Staten, maar zeker niet van Zeeland. Ook in mijn nieuwe rol in Den Haag zal ik mijn best doen om ook de belangen van Zeeland zo goed mogelijk te behartigen. Ik nodig u dan ook allemaal uit om een keer koffie te komen drinken op mijn nieuwe werkkamer met adres Plein 2 in Den Haag.

Dank u wel en hopelijk snel tot ziens!