Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 4 maart 2014 woensdag 26 februari 2014 zondag 9 februari 2014
Fusie Zeeuwse Bibliotheek en Scoop

Fusie Zeeuwse Bibliotheek en Scoop

Het proces tot op heden was er één met weinig ups en veel downs. Beide organisaties gaven blijk van weinig affectie over en weer. Niet alle participanten kenden hun rol. De informatievoorziening was onvolledig en ontijdig en PS werden overvallen door een mega frictiekosten claim. Genoeg voer voor veel discussie achteraf, maar D66 kijkt liever…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 december 2013
Aandacht voor biodiversiteit

Aandacht voor biodiversiteit

In het natuurpact dat de Regering met de provincies heeft gesloten, is ruime aandacht besteed aan de soortenbescherming. In het bestedingsplan natuur en vitaal platteland 2014 van GS ontbrak echter het onderwerp soortenbescherming. Desgevraagd bij de laatste commissievergadering REW gaf de gedeputeerde als antwoord: ja, maar er is daarvoor wel €226.000 opgenomen in de begroting…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 30 november 2013
Algemene Beschouwingen

Algemene Beschouwingen

“It’s the economy, stupid”, sprak ooit een presidentskandidaat. Inderdaad voorzitter: het is de economie en het zal vooralsnog de economie blijven, die ons bezig houdt. Zowel de midterm review van het College als het verslag van Economische Impuls over het afgelopen jaar leggen de nadruk op de positieve ontwikkelingen. De term “op…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 22 oktober 2013 zaterdag 21 september 2013 woensdag 28 augustus 2013

Gaten in bodem bij Oosterscheldekering

In de bodem bij de Oosterscheldekering zijn gaten van meer dan vijftig meter diep waarmee de waterkerende werking op termijn gevaar loopt meldde De Telegraaf. Het artikel doet vermoeden dat het een ernstige aangelegenheid is. Ook NRC maakt gewag van de problemen. De informatie is afkomstig van de aanbestedingskalender van Rijkswaterstaat. Omdat…

Bekijk nieuwsbericht
D66 stelt vragen over financieel toezicht provincie op gemeenten

D66 stelt vragen over financieel toezicht provincie op gemeenten

De Statenfractie D66 Zeeland heeft schriftelijke vragen ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten betreffende het financieel toezicht van de provincie op de gemeenten. Toezichthoudende taak Door de huidige economische situatie verkeren veel gemeenten in Nederland in financiële nood. Ook de gemeenten in Zeeland ontkomen niet aan de economische crisis. Dit…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 30 juni 2013