Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 mei 2014 dinsdag 6 mei 2014 zondag 6 april 2014 woensdag 19 maart 2014
Herindeling Zeeuwse gemeenten

Herindeling Zeeuwse gemeenten

Afgelopen Statenvergadering werd het GroenLinks initiatiefvoorstel “Toekomstige bestuurlijke organisatie provincie Zeeland” behandeld. D66 heeft niet ingestemd met dit voorstel. Uiteindelijk is het voorstel door GroenLinks ingetrokken. “Als PS dit voorstel had aangenomen, betekent dat dat de gemeentelijke herindeling van boven af wordt vastgesteld, zonder  verzekerd te zijn van voldoende draagvlak van onze…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 4 maart 2014 woensdag 26 februari 2014 zondag 9 februari 2014
Fusie Zeeuwse Bibliotheek en Scoop

Fusie Zeeuwse Bibliotheek en Scoop

Het proces tot op heden was er één met weinig ups en veel downs. Beide organisaties gaven blijk van weinig affectie over en weer. Niet alle participanten kenden hun rol. De informatievoorziening was onvolledig en ontijdig en PS werden overvallen door een mega frictiekosten claim. Genoeg voer voor veel discussie achteraf, maar D66 kijkt liever…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 december 2013
Aandacht voor biodiversiteit

Aandacht voor biodiversiteit

In het natuurpact dat de Regering met de provincies heeft gesloten, is ruime aandacht besteed aan de soortenbescherming. In het bestedingsplan natuur en vitaal platteland 2014 van GS ontbrak echter het onderwerp soortenbescherming. Desgevraagd bij de laatste commissievergadering REW gaf de gedeputeerde als antwoord: ja, maar er is daarvoor wel €226.000 opgenomen in de begroting…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 30 november 2013
Algemene Beschouwingen

Algemene Beschouwingen

“It’s the economy, stupid”, sprak ooit een presidentskandidaat. Inderdaad voorzitter: het is de economie en het zal vooralsnog de economie blijven, die ons bezig houdt. Zowel de midterm review van het College als het verslag van Economische Impuls over het afgelopen jaar leggen de nadruk op de positieve ontwikkelingen. De term “op…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 22 oktober 2013