Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 september 2013 woensdag 28 augustus 2013

Gaten in bodem bij Oosterscheldekering

In de bodem bij de Oosterscheldekering zijn gaten van meer dan vijftig meter diep waarmee de waterkerende werking op termijn gevaar loopt meldde De Telegraaf. Het artikel doet vermoeden dat het een ernstige aangelegenheid is. Ook NRC maakt gewag van de problemen. De informatie is afkomstig van de aanbestedingskalender van Rijkswaterstaat. Omdat…

Bekijk nieuwsbericht
D66 stelt vragen over financieel toezicht provincie op gemeenten

D66 stelt vragen over financieel toezicht provincie op gemeenten

De Statenfractie D66 Zeeland heeft schriftelijke vragen ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten betreffende het financieel toezicht van de provincie op de gemeenten. Toezichthoudende taak Door de huidige economische situatie verkeren veel gemeenten in Nederland in financiële nood. Ook de gemeenten in Zeeland ontkomen niet aan de economische crisis. Dit…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 30 juni 2013 maandag 24 juni 2013

Tom Aalfs over Beleidsnota Energie & Klimaat

In de nogal omvangrijke beleidsvisie Energie en Klimaat zijn veel aspecten beschreven. Wat er niet in staat is de decentrale energie-opwekking door particulieren en bedrijven. D66 is van mening dat de activiteiten van particulieren en ondernemingen door de lagere overheden moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Hierbij denken we aan zonne-energie, aardwarmte en warmtekrachtkoppeling. In het…

Bekijk nieuwsbericht
Opnieuw een motie voor gelijke kansen werkzoekenden

Opnieuw een motie voor gelijke kansen werkzoekenden

Veel Zeeuwen zijn als gevolg van de slechte economische situatie werkzoekend. Voor oud-werknemers van Zalco en Thermphos die dit lot trof, is een mobiliteitscentrum ingericht. Op basis van het gelijkheidsbeginsel zouden andere werkzoekenden in de regio op dezelfde ondersteuning mogen rekenen, wanneer zij in dezelfde omstandigheden verkeren. Ontslagen werknemers bij kleinere bedrijven, werknemers waarvan het…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 22 juni 2013 vrijdag 31 mei 2013 woensdag 22 mei 2013