Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 juni 2013

Tom Aalfs over Beleidsnota Energie & Klimaat

In de nogal omvangrijke beleidsvisie Energie en Klimaat zijn veel aspecten beschreven. Wat er niet in staat is de decentrale energie-opwekking door particulieren en bedrijven. D66 is van mening dat de activiteiten van particulieren en ondernemingen door de lagere overheden moeten worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Hierbij denken we aan zonne-energie, aardwarmte en warmtekrachtkoppeling. In het…

Bekijk nieuwsbericht
Opnieuw een motie voor gelijke kansen werkzoekenden

Opnieuw een motie voor gelijke kansen werkzoekenden

Veel Zeeuwen zijn als gevolg van de slechte economische situatie werkzoekend. Voor oud-werknemers van Zalco en Thermphos die dit lot trof, is een mobiliteitscentrum ingericht. Op basis van het gelijkheidsbeginsel zouden andere werkzoekenden in de regio op dezelfde ondersteuning mogen rekenen, wanneer zij in dezelfde omstandigheden verkeren. Ontslagen werknemers bij kleinere bedrijven, werknemers waarvan het…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 22 juni 2013 vrijdag 31 mei 2013 woensdag 22 mei 2013 dinsdag 21 mei 2013

Waterberging en nabuurschap

Het kan heel incidenteel voorkomen dat door langdurige en overvloedige regenval onze grote rivieren de afvoer van dit water niet voldoende aan kunnen en als door langdurige stormachtige wind uit het noordwesten het zeeniveau dermate hoog is, dan sluit de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg en kan er via die weg niet meer op zee…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 2 mei 2013

Tegenstrijdige uitlatingen GS over wegenvignet

De Statenfracties D66, GroenLinks en Partij voor Zeeland hebben vragen ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten aangaande het Belgisch wegenvignet. Verschillende uitlatingen van het College met betrekking tot dit plan om in België een wegenvignet in te gaan voeren, zijn aan te merken als merkwaardig. Op 19 april werd tijdens de Provinciale Staten…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 april 2013

Motie voor gelijke kansen voor werkzoekenden

De D66 Statenfractie heeft op vrijdag 19 april een motie ingediend om alle werkzoekenden in Zeeland dezelfde ondersteuning te bieden. Onrechtvaardig De massale ontslagen bij Zalco en Thermphos zorgden voor veel onrust en kregen veel aandacht in de pers. Maar ontslagen werknemers bij kleinere bedrijven, medewerkers wier contract niet wordt verlengd en zelfstandigen zonder…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 16 april 2013

Hoger Onderwijs Debat op 23 april

De Jonge Democraten Zeeland organiseren samen met D66 Zeeland het "Heeft het Hoger Onderwijs nog toekomst in Zeeland?" Debat op dinsdagavond 23 april om 20:00 uur in restaurant Brooklyn Boulevard te Vlissingen voor iedereen. De entree is gratis.   Onder voorzitterschap van Han Polman, Commissaris der Koningin in Zeeland, debatteren Alex Hijgenaar, fractievoorzitter D66 Zeeland, Eric Hageman, onderwijsspecialist…

Bekijk nieuwsbericht