Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 maart 2013

Zeeuwen kunnen referendum aanvragen

Het Initiatiefvoorstel Referendumverordening van D66, PVV, PvZ en PvdA is vorige week aangenomen door de Provinciale Staten. De mogelijkheid is hiermee geboden dat de Zeeuwen een referendum kunnen aanvragen. D66 Zeeland is blij met de steun van een meerderheid van PS voor het referendum. Vorig jaar bleek bij ontpolderdebatten dat het in Zeeland niet…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 maart 2013

Koningslinden zijn veel te duur

De officiële koningsbomen die Zeeuwse gemeenten willen planten in verband met de troonswisseling zijn veel te duur. Een boompje kost € 1500 en een sierhekwerkje maar liefst € 10.000. Dat betekent dat de koningsbomen onze provincie zo’n € 1,5 miljoen gaan kosten als alle 129 Zeeuwse kernen worden voorzien van een koningslinde met hekwerkje. De…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 26 januari 2013

Ontkoppel Land in Zee van Stuwende Krachten

De Statenfractie van D66 heeft vrijdag 25 januari het Statenvoorstel Land in Zee niet gesteund. Het voorstel kreeg wel steun van een meerderheid van de Provinciale Staten en is daarmee aangenomen. Het is niet bekend wat nu de status is van Land in Zee. Het College van Gedeputeerde Staten legt een koppeling met haar collegeprgramma Stuwende Krachten en het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 24 december 2012

D66 tegen kil bezuinigen

VVD, PvdA, CDA, SGP, Partij voor Zeeland en ChristenUnie zijn vrijdag 21 december akkoord gegaan met snoeiharde bezuinigingen bij meerder instellingen die hun waarde overduidelijk hebben aangetoond op het gebied van cultuur, welzijn en sociale ondersteuning in Zeeland. Een lichtpuntje is dat het Natuurmuseum Terra Maris en IVN (organisatie die zich inzet voor een…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil cultuur met muziek

Cultuur is een kerntaak van de provincie. Je zou verwachten dat de provincie met een stevige Cultuurnota op de proppen komt. Helaas, de Cultuurnota blijkt niet meer dan een bezuinigingsverhaal van GS met weinig inhoud en visie. Het College van GS geeft prioriteit aan de grote festivals (Zeeland Nazomerfestival, Festival Zeeuws-Vlaanderen, Film by the Sea…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 11 december 2012

Motie voor behoud werkgelegenheid

Op initiatief van het D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw is er vorige week in de Tweede Kamer een motie aangenomen. Deze motie behelst een eerste stap voor behoud van (overheids)werkgelegenheid in Zeeland. Het is een reactie op de voorgenomen bezuinigingen van 88 miljoen euro op het gevangeniswezen. De motie verzoekt de regering om bij de…

Bekijk nieuwsbericht

Benoeming Commissaris van de Koningin

De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd om drs. J.M.M. (Han) Polman voor te dragen voor benoeming tot commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. De benoeming gaat in per 1 maart 2013. De heer Polman is 49 jaar en lid van D66. Sinds 2005 is…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 november 2012

Aan de redactie van de PZC

Geachte redactie, In “Commentaar” van 10 november stond : “De Staten vonden dat Peijs het geredetwist over de kosten van haar afscheid niet heeft verdient …… Praten over een doelmatige aanwending van belastinggeld kan nooit penibel zijn. Het wordt pas echt gênant als dat niet meer mag.” Aansporingen tot openbaar debat zijn altijd…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 10 november 2012

Algemene Beschouwingen van Alex Hijgenaar

Voorzitter,   2012 was een opmerkelijk jaar en het is nog niet eens afgelopen. We startten de kerntakendiscussie, die aanvankelijk overbodig werd genoemd en namen afscheid van de te bouwen kerncentrale die kennelijk overbodig was. We achtten de aanwezigheid van ambtenaren van 57 jaar of ouder overbodig en betreurden het verlies of mogelijk verlies van…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 oktober 2012

Één gemeente Walcheren?

Veere, Middelburg en Vlissingen ontvangen komende jaren minder Haags geld  en moeten, ieder voor zich, bezuinigen . Dat gebeurt op verschillende manieren maar duidelijk is dat het onderhoud van publieke ruimten, groen en wegen op een lager niveau gaat plaatsvinden en dat voorzieningen ( bibliotheken, sociale voorzieningen, cultuur) langzaam het loodje leggen. Tegelijk moeten  gemeenten…

Bekijk nieuwsbericht