Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 24 december 2012

D66 wil cultuur met muziek

Cultuur is een kerntaak van de provincie. Je zou verwachten dat de provincie met een stevige Cultuurnota op de proppen komt. Helaas, de Cultuurnota blijkt niet meer dan een bezuinigingsverhaal van GS met weinig inhoud en visie. Het College van GS geeft prioriteit aan de grote festivals (Zeeland Nazomerfestival, Festival Zeeuws-Vlaanderen, Film by the Sea…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 11 december 2012

Motie voor behoud werkgelegenheid

Op initiatief van het D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw is er vorige week in de Tweede Kamer een motie aangenomen. Deze motie behelst een eerste stap voor behoud van (overheids)werkgelegenheid in Zeeland. Het is een reactie op de voorgenomen bezuinigingen van 88 miljoen euro op het gevangeniswezen. De motie verzoekt de regering om bij de…

Bekijk nieuwsbericht

Benoeming Commissaris van de Koningin

De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd om drs. J.M.M. (Han) Polman voor te dragen voor benoeming tot commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland. De benoeming gaat in per 1 maart 2013. De heer Polman is 49 jaar en lid van D66. Sinds 2005 is…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 november 2012

Aan de redactie van de PZC

Geachte redactie, In “Commentaar” van 10 november stond : “De Staten vonden dat Peijs het geredetwist over de kosten van haar afscheid niet heeft verdient …… Praten over een doelmatige aanwending van belastinggeld kan nooit penibel zijn. Het wordt pas echt gênant als dat niet meer mag.” Aansporingen tot openbaar debat zijn altijd…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 10 november 2012

Algemene Beschouwingen van Alex Hijgenaar

Voorzitter,   2012 was een opmerkelijk jaar en het is nog niet eens afgelopen. We startten de kerntakendiscussie, die aanvankelijk overbodig werd genoemd en namen afscheid van de te bouwen kerncentrale die kennelijk overbodig was. We achtten de aanwezigheid van ambtenaren van 57 jaar of ouder overbodig en betreurden het verlies of mogelijk verlies van…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 oktober 2012

Één gemeente Walcheren?

Veere, Middelburg en Vlissingen ontvangen komende jaren minder Haags geld  en moeten, ieder voor zich, bezuinigen . Dat gebeurt op verschillende manieren maar duidelijk is dat het onderhoud van publieke ruimten, groen en wegen op een lager niveau gaat plaatsvinden en dat voorzieningen ( bibliotheken, sociale voorzieningen, cultuur) langzaam het loodje leggen. Tegelijk moeten  gemeenten…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 29 september 2012

Het koekoeksei van GS

Land in Zee is een wervend document van het College van Gedeputeerde Staten met een duidelijke analyse van de kansen en mogelijkheden die onze provincie heeft dankzij haar geografische ligging. GS noemen het zelf een “marketingconcept”. De kansen die dit “marketingconcept” bieden, moeten de Zeeuwen zeker niet laten liggen. Dit geeft het College van…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 26 augustus 2012 zaterdag 11 augustus 2012

Pechtold bezoekt Zeeland op 16 augustus

Donderdag 16 augustus komt Alexander Pechtold naar Zeeland. Om 11.30 uur wordt hij voor een interview verwacht in de Zeeuwse Bibliotheek, Kousteensedijk 7 in Middelburg. Vanuit Den Haag komt het Landelijke Campagneteam met de D66-Campagnebus naar Middelburg om hun voorman te ondersteunen. Het interview vindt plaats in één van de zalen van de Zeeuwse Bibliotheek…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 27 juni 2012

Toch geen rookgordijn van een bbq?

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen hadden zich er zo op verheugd. Nu eens geen broodje kaas bij het overleg met GS, maar een heuse barbecue. Onder het genot van een mals stukje vlees en een drankje kunnen lastige beslissingen over cultuurbezuinigingen beter genomen worden, moet men gedacht hebben. Maar leden van…

Bekijk nieuwsbericht