Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 juni 2012

Toch geen rookgordijn van een bbq?

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen hadden zich er zo op verheugd. Nu eens geen broodje kaas bij het overleg met GS, maar een heuse barbecue. Onder het genot van een mals stukje vlees en een drankje kunnen lastige beslissingen over cultuurbezuinigingen beter genomen worden, moet men gedacht hebben. Maar leden van…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 26 juni 2012

Collegepartijen houden niet van kaas

Statenleden zijn bevlogen en betrokken mensen die het beste voor hebben met de provincie en haar burgers. Mensen die niet zomaar de kaas van hun brood laten eten, zou je denken. Toch maken de Statenleden het de gedeputeerden te vaak wel erg makkelijk om hun eigen gang te gaan.  Model 1½ Het College van Gedeputeerde Staten kwam…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 15 juni 2012

PERSBERICHT

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> Vlissingen, 14 juni 2012 Wassila Hachchi op werkbezoek in Vlissingen D66 Tweede Kamerlid Wassila Hachchci komt op vrijdag 15 juni op uitnodiging van D66 Zeeland naar Vlissingen op werkbezoek om zich verder te…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 9 juni 2012

Provinciale Staten missen doel

“Als er geen doel is, kan de bal niet in het doel! Zo worden kansen gemist,” sprak het VVD Statenlid Van Gent tijdens de vergadering van Provinciale Staten bij de behandeling van de Toekomstvisie voor Zeeland 2040. Deze alleraardigst gevonden metafoor komt in een vreemd daglicht te staan als men weet dat diezelfde Provinciale Staten…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 23 april 2012

Motie van wantrouwen voor slecht informeren

Het lijkt wel alsof het beleid van GS erop gericht is om de Provinciale Staten niet tijdig te informeren. Ook als het gaat om de communicatie aangaande de provinciale reorganisatie en de vertrekregeling voor 57-plussers liet men steken vallen. De door D66, GroenLinks, Partij voor Zeeland en SP ingeschakelde hoogleraar Douwe Jan Elzinga beaamt dat GS…

Bekijk nieuwsbericht

College overleeft ook tweede motie van wantrouwen

De brief van 18 april 2012 die het College van Gedeputeerde Staten schreef aan staatsecretaris Bleker over zijn Plan 2,  zorgde voor ergernis bij leden van Provinciale Staten. Het College vond het niet nodig om bij dit gevoelige dossier eerst de Statenleden te raadplegen voordat de brief op de post werd gedaan. Daarnaast was de…

Bekijk nieuwsbericht

"Ga naar huis en ga wat leukers doen"

Op hetzelfde moment dat de Limburgse coalitie viel, werd er in het Middelburgse Abdijcomplex stevig gedebatteerd over het Plan Bleker 2 waar onder andere in is opgenomen dat de Hedwigepolder voor 1/3 deel wordt ontpolderd. Doordat een dag eerder de Tweede Kamer het Bleker 2 debat schorste, was het een uitgelezen kans voor Provinciale Staten…

Bekijk nieuwsbericht

Tom Aalfs over Bleker 2

Hieronder volgt de tekst van het D66-Statenlid Tom Aalfs over het Ontpolderplan Bleker 2 tijdens de Statenvergadering van 20 april 2012. "Verdragen moet men nakomen, tenzij betere afspraken kunnen worden gemaakt met betrokken partijen. Plan Bleker 2 wil vier uiteenlopende polders ontpolderen. Dit betekent dat op minimaal drie plaatsen de dijken moeten worden doorgestoken. In…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 14 april 2012

Marinierskazerne in Zeeland is beste optie

De D66 Statenfractie heeft verheugd gereageerd op de aankondiging van minister Hans Hillen van Defensie dat de marinierskazerne van Doorn gaat verhuizen naar Vlissingen. De komst van de kazerne is een impuls voor Zeeland die onze provincie goed kan gebruiken. Al met al gaat de personele omvang van de Vlissingse marinierskazerne 1900 man bedragen. Met…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 7 april 2012

GS schenden informatieplicht en budgetrecht

De maat is bij D66 vol nu prof. mr. dr. Elzinga in zijn advies heeft bevestigd dat het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland zich niet aan de Provinciewet heeft gehouden bij het instellen van een 57+ regeling voor provincieambtenaren. Deze vertrekregeling voor ambtenaren van 57 jaar en ouder kan de provincie zestig miljoen euro…

Bekijk nieuwsbericht