Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 april 2012

Motie van wantrouwen voor slecht informeren

Het lijkt wel alsof het beleid van GS erop gericht is om de Provinciale Staten niet tijdig te informeren. Ook als het gaat om de communicatie aangaande de provinciale reorganisatie en de vertrekregeling voor 57-plussers liet men steken vallen. De door D66, GroenLinks, Partij voor Zeeland en SP ingeschakelde hoogleraar Douwe Jan Elzinga beaamt dat GS…

Bekijk nieuwsbericht

College overleeft ook tweede motie van wantrouwen

De brief van 18 april 2012 die het College van Gedeputeerde Staten schreef aan staatsecretaris Bleker over zijn Plan 2,  zorgde voor ergernis bij leden van Provinciale Staten. Het College vond het niet nodig om bij dit gevoelige dossier eerst de Statenleden te raadplegen voordat de brief op de post werd gedaan. Daarnaast was de…

Bekijk nieuwsbericht

"Ga naar huis en ga wat leukers doen"

Op hetzelfde moment dat de Limburgse coalitie viel, werd er in het Middelburgse Abdijcomplex stevig gedebatteerd over het Plan Bleker 2 waar onder andere in is opgenomen dat de Hedwigepolder voor 1/3 deel wordt ontpolderd. Doordat een dag eerder de Tweede Kamer het Bleker 2 debat schorste, was het een uitgelezen kans voor Provinciale Staten…

Bekijk nieuwsbericht

Tom Aalfs over Bleker 2

Hieronder volgt de tekst van het D66-Statenlid Tom Aalfs over het Ontpolderplan Bleker 2 tijdens de Statenvergadering van 20 april 2012. "Verdragen moet men nakomen, tenzij betere afspraken kunnen worden gemaakt met betrokken partijen. Plan Bleker 2 wil vier uiteenlopende polders ontpolderen. Dit betekent dat op minimaal drie plaatsen de dijken moeten worden doorgestoken. In…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 14 april 2012

Marinierskazerne in Zeeland is beste optie

De D66 Statenfractie heeft verheugd gereageerd op de aankondiging van minister Hans Hillen van Defensie dat de marinierskazerne van Doorn gaat verhuizen naar Vlissingen. De komst van de kazerne is een impuls voor Zeeland die onze provincie goed kan gebruiken. Al met al gaat de personele omvang van de Vlissingse marinierskazerne 1900 man bedragen. Met…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 7 april 2012

GS schenden informatieplicht en budgetrecht

De maat is bij D66 vol nu prof. mr. dr. Elzinga in zijn advies heeft bevestigd dat het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland zich niet aan de Provinciewet heeft gehouden bij het instellen van een 57+ regeling voor provincieambtenaren. Deze vertrekregeling voor ambtenaren van 57 jaar en ouder kan de provincie zestig miljoen euro…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 18 maart 2012

PERSBERICHT betreffende reorganisatie Provincie Zeeland

De Staten zijn over de reorganisatie voor het eerst geïnformeerd in de commissievergadering van februari 2012. Dit betrof een eerste kijk op de nieuw in te richten organisatie. Ondanks het feit dat er toen reeds werd onderhandeld over de 57+ maatregel werd daar met geen woord over gerept. Via de media moesten de niet college…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 10 maart 2012

D66 komt met 10 cultuuramendementen. GS nemen 9 amendementen mee.

De D66 Statenfractie heeft tijdens de Provinciale Staten van vrijdag 9 maart maar liefst 10 amendementen ingediend op de kadernota provinciaal cultuurbeleid. “Het hadden er ook 20 (!) kunnen zijn”, zei Alex Hijgenaar tijdens de Statenvergadering. De Kadernota Provinciaal Cultuurbeleid 2013-2016 is weliswaar kort, maar niet op alle punten krachtig geformuleerd. Daarmee hebben de Provinciale…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 22 januari 2012

Nieuwsbrief 19 januari 2012

Regiokalender In het voorjaar wordt weer een Algemene Regiovergadering gehouden, gecombineerd met een inhoudelijke politieke discussie. De datum volgt binnenkort. D66 Schouwen-Duiveland Serge Vogelenzang, onze fractievoorzitter in de Raad van Schouwen-Duiveland, is begin december getroffen door een ernstig auto-ongeluk. De vooruitzichten op herstel zijn nog niet erg hoopvol, we houden er rekening…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 10 maart 2011