Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 september 2018 vrijdag 29 juni 2018

Geen vogelverschrikkersubsidie voor boeren

In de laatste PS vergadering (29 juni 2018) voor het zomerreces vrijwel volledig in het teken van de kadernota Natuurwetgeving. Statenlid Rutger Schonis geeft in zijn bijdrage aan dat een extra landbouwsubsidie niet wenselijk is. "In een tijd waarin Provincie Zeeland onder meer de opcenten voor de motorrijtuigenbelasting ophoogt om de boekhouding op orde te krijgen, stelt…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 26 juni 2018 maandag 11 juni 2018

Zeeland uit de kast als 10e Regenboogprovincie

  Een boeiende discussie barstte in de PS los aan het einde van een hele dag vergaderen over jaarstukken 2017 en voorjaarsnota 2018. Die discussie ging over de motie 'Zeeland Regenboogprovincie' van GroenLinks, uiteraard mede ingediend door D66, met parallel daarraan de motie ‘Iedereen telt mee’ van de…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 25 mei 2018 maandag 12 maart 2018 donderdag 8 februari 2018

D66 groeit door in Zeeland

In bijna alle gemeenten in Zeeland waar op 21 maart gemeenteraadsverkiezing worden gehouden, kunnen kiezers op D66 stemmen. Dat blijkt uit de definitieve cijfers over deelnemende partijen aan de verkiezingen, die begin deze week bekend zijn gemaakt. “D66 blijft groeien”, aldus Tweede Kamerlid en landelijk campagneleider Sjoerd Sjoerdsma. “Vorig jaar groeide het ledental van D66…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 december 2017

Besluitvorming Kadernota Omgevingsplan 2018 uitgesteld

Kadernota Omgevingsplan 2018 wordt niet vastgesteld in bijzondere laatste Statenvergadering van 2017 Na intensief overleg in het Presidium werd besloten om de laatste vergadering van PS in 2017 te gebruiken als ‘1e termijn’, waarin alle partijen aan het woord mochten gekomen met hun visie op de Kadernota. Een uitzonderlijke situatie, o.a. door…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 2 december 2017

D66 Zeeland heeft extra wens bij Havenfusie

Vrijdag 1 december 2017 kan een historische dag worden als de Havenfusie tussen Zeeland Seaports en Gent definitief wordt afgerond. Vanuit de Staten kreeg Gedeputeerde Schönknecht een brief met wensen en bedenkingen mee, en op initiatief van D66 kwam hier een motie bij. De motie geeft de Gedeputeerde de opdracht om als vertegenwoordiger van de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 13 november 2017

Prioriteit aan fietsinfrastructuur, Zeeland fietsprovincie no. 1

D66 motie 'Prioriteit Fietsinfrastructuur' is op 10 november jl. wel degelijk aangenomen. Het bericht in de PZC van afgelopen zaterdag is niet correct. Met een ruime meerderheid ging PS akkoord met een erkenning van het belang van de aanleg en het beheer van fietsinfrastructuur die op de groei van fietsverkeer in Zeeland is voorbereid. GS…

Bekijk nieuwsbericht