Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 19 december 2017

Besluitvorming Kadernota Omgevingsplan 2018 uitgesteld

Kadernota Omgevingsplan 2018 wordt niet vastgesteld in bijzondere laatste Statenvergadering van 2017 Na intensief overleg in het Presidium werd besloten om de laatste vergadering van PS in 2017 te gebruiken als ‘1e termijn’, waarin alle partijen aan het woord mochten gekomen met hun visie op de Kadernota. Een uitzonderlijke situatie, o.a. door…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 2 december 2017

D66 Zeeland heeft extra wens bij Havenfusie

Vrijdag 1 december 2017 kan een historische dag worden als de Havenfusie tussen Zeeland Seaports en Gent definitief wordt afgerond. Vanuit de Staten kreeg Gedeputeerde Schönknecht een brief met wensen en bedenkingen mee, en op initiatief van D66 kwam hier een motie bij. De motie geeft de Gedeputeerde de opdracht om als vertegenwoordiger van de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 13 november 2017

Prioriteit aan fietsinfrastructuur, Zeeland fietsprovincie no. 1

D66 motie 'Prioriteit Fietsinfrastructuur' is op 10 november jl. wel degelijk aangenomen. Het bericht in de PZC van afgelopen zaterdag is niet correct. Met een ruime meerderheid ging PS akkoord met een erkenning van het belang van de aanleg en het beheer van fietsinfrastructuur die op de groei van fietsverkeer in Zeeland is voorbereid. GS…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 oktober 2017

D66 Zeeland bezoekt Eurode in Kerkrade-Herzogenrath

D66 Zeeland ziet de Havenfusie als aanleiding en katalysator om een interregionale arbeidsmarkt te ontwikkelen en bestuurlijke samenwerking in de grensstreek te bevorderen. D66 Zeeland wil samen met de Zeeuws-Vlaamse gemeenten 'grensontkennende' initiatieven ontwikkelen, waardoor er met een 360 graden blik naar beide zijden van de grens wordt gekeken en de regionale economie wordt bevorderd. …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 27 september 2017 maandag 28 augustus 2017

Rijk neem verantwoordelijkheid voor sanering Thermphos!

"Kijk naar draagkracht en verantwoordelijkheid bij kostenverdeling € 83 mln. voor Thermphos" Ton Veraart "In het eindrapport van de onderzoekscommissie Samsom is duidelijk onderbouwd waarom het Rijk haar verantwoordelijkheid moet nemen. Daar zijn wij positief over. Maar alle partijen een derde laten betalen? Dat is te makkelijk. Kijk ook naar verantwoordelijkheidsverdeling of naar draagkracht…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 31 juli 2017 maandag 24 juli 2017

Ton Veraart brengt Algemene Beschouwingen 2017 in beeld

De 'grasmaaierman' werkt onverstoorbaar door, naïviteit of ontkenning van het gevaar? Ton Veraart sprak 'beeldend' in de Algemene Beschouwingen op de status van Zeeland. Op 7 juli jl. werden de vertraagde Jaarstukken 2016 en Zomernota 2017 besproken. Oorzaak voor het oponthoud was het Thermphos dossier. De goedkeuring voor Brouwerseiland door de raad van Schouwen-Duiveland in diezelfde week,…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 5 juli 2017

Akkoord Brouwerseiland, zwarte dag voor Zeeuwse kust

Vorige week stemde de raad van Schouwen-Duiveland in met de aanleg van Brouwerseiland. “Brouwerseiland is een project dat niet voldoet aan de criteria van de Zeeuwse Kustvisie,” zegt D66 Statenlid Rutger Schonis naar aanleiding van dit besluit. “Wij hadden en hebben grote moeite met de keuze om dit controversiële project als pijplijnproject te benoemen. Enkel om de…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 22 juni 2017

Laat PZEM miljoenen niet verbranden in de kerncentrale!

Met de verkoop van DNWG (Delta Netwerk Groep) komt het kapitaal van PZEM op een klein miljard euro in totaal. De verkoop van DNWG was niet gewenst, maar verplicht door de Splitsingswet. De verkoop aan Stedin is een goede deal, vindt ook D66 Zeeland. D66 Zeeland wil niet passief toekijken op het…

Bekijk nieuwsbericht