Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 mei 2017 maandag 24 april 2017

D66 Zeeland pleit voor meer duidelijkheid in governance Thermphos

  In maart 2017 diende D66 Zeeland de motie ‘Zeeland Pact’ in met de gedachte om o.a. de economische structuurversterking, sanering Thermphos en de kerncentrale in één financiële deal uit te onderhandelen in Den Haag. Bij het indienen van onze motie ‘Zeeland Pact’  tijdens de Statenvergadering van 17 maart 2017, bleek de…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 20 maart 2017

D66 Zeeland Pact motie al uitgevoerd

Kun je een motie uitvoeren, nog voordat hij is ingediend? Onze motie Zeeland Pact, die vrijdag in de PS-vergadering op de agenda stond, was volgens Gedeputeerde De Bat op dat moment al uitgevoerd. De intentie voor het indienen van deze motie was eerder al kenbaar gemaakt aan alle Statenleden na de oproep van Alexander Pechtold…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 19 december 2016

Eindejaarsbonus voor Bevrijdingsfestival Vlissingen

Het Bevrijdingsfestival hoeft in 2017 nog niet op zoek naar nieuwe geldstromen. De korting op de subsidie werd afgelopen vrijdag gecompenseerd uit het budget voor initiatieven vanuit Provinciale Staten. Met een bijdrage van € 7.000 draaiden D66, Christen Unie, SP, PVV, 50 PLUS en CDA de subsidiekorting terug. Met  steun van GroenLinks en de PvdA…

Bekijk nieuwsbericht

Nieuwe Zeeuwse Kustvisie stap in de goede richting

De Kustvisie is een provinciaal thema, want onze Zeeuwse kust is schitterend en deze prachtige open kust moet toegankelijk blijven voor iedereen,” vindt D66 Zeeland. Statenlid Rutger Schonis dwong, samen met enkele oppositiepartijen, een versneld traject voor de Zeeuwse Kustvisie af door de aanvraag voor een extra Statenvergadering. Dit leidde uiteindelijk tot een interpellatiedebat eind…

Bekijk nieuwsbericht

Probleem kerncentrale is te groot voor Zeeland alleen

D66 Zeeland vindt de verantwoordelijkheid van de kerncentrale te groot voor Zeeland alleen. Vanuit Zeeland wordt er al maanden constructief gewerkt om samen met de regering verantwoordelijkheid te nemen voor Delta NV en de kerncentrale. Van Minister Kamp zijn er tot nu toe alleen afwijzingen van de Zeeuws voorstellen. De waarde van het aandelenpakket moet…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stemt in met Begroting 2017 Provincie Zeeland

Ook D66 Zeeland stemde vrijdag 18 november jl tijdens de Algemene Beschouwingen in de Statenvergadering van 18 november jl. in met de Begroting 2017 nieuwe stijl. Wel uitte fractievoorzitter Ton Veraart zijn zorgen over wat er nog gaat komen. De financiële buffer van de Provincie staat onder druk o.a. door de verrassende tegenvaller in de…

Bekijk nieuwsbericht

D66 initiatief fietsvoetveer overgenomen

D66 Zeeland stelt voor om meer inkomsten te genereren door het fietsvoetveer Vlissingen - Breskens aantrekkelijker te maken. Alleen op deze manier kan de exploitatie van deze belangrijke verbinding voor forenzen en studenten blijven bestaan, meent D66 Zeeland. De scherpe tegenstand van de PvdA Statenfractie maakte plaats voor steun aan het D66 initiatief en ook…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 12 september 2016

D66 Zeeland wil geen tariefsverhoging Westerscheldetunnel

D66 Zeeland wil geen tariefsverhoging voor de Westerscheldetunnel. Ze pleit zelfs voor het verlagen van de tarieven in het voordeel van veelgebruikers. De verwachte extra financiële ruimte maakt dit mogelijk. De toename in de verkeersstromen brengen voldoende geld in het laatje om vooral zakelijk- en woon-werkverkeer hiervan te laten profiteren. Waarom…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 19 juli 2016

Ik houd van mijn Zeeuwse landschap

Bij de Kadernota Natuurvisie Zeeland moest ik denken aan de slogan "Ik houd van mijn Zeeuwse landschap" die als bumpersticker in de jaren 1980-1990 prijkte op de auto van mijn vader en op die van vele anderen in onze provincie. Nieuwe Wet natuurbescherming Met de aanstaande inwerkingtreding op 1 januari…

Bekijk nieuwsbericht