Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 april 2014

Zeeuwse wens referendum deels mogelijk

Uit een enquête van het tv-programma EenVandaag in samenwerking met Omroep Zeeland blijkt dat een grote  meerderheid van de Zeeuwen voor een referendum is. Van de Zeeuwen is 33% voor een raadgevend referendum en 53% gaat een stap verder en wil dat een bindend referendum mogelijk moet worden. Bij een bindend referendum zijn de politieke…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 4 maart 2014

Hoe stimuleert de provincie biodiversiteit?

Met genoegen heeft D66 kennisgenomen van het artikel: Hoe stimuleert de Provincie de diversiteit aan planten en dieren? in Provinciewerk. Provinciewerk is een informatieve advertentie van de Provincie Zeeland die periodiek verschijnt in de PZC en de Zeeuwse huis-aan-huisbladen. D66 heeft het College van GS eerder gevraagd om expliciet aandacht te schenken aan de biodiversiteit…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 16 december 2013

Aandacht voor biodiversiteit

In het natuurpact dat de Regering met de provincies heeft gesloten, is ruime aandacht besteed aan de soortenbescherming. In het bestedingsplan natuur en vitaal platteland 2014 van GS ontbrak echter het onderwerp soortenbescherming. Desgevraagd bij de laatste commissievergadering REW gaf de gedeputeerde als antwoord: ja, maar er is daarvoor wel €226.000 opgenomen in de begroting…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 18 maart 2013

Zeeuwen kunnen referendum aanvragen

Het Initiatiefvoorstel Referendumverordening van D66, PVV, PvZ en PvdA is vorige week aangenomen door de Provinciale Staten. De mogelijkheid is hiermee geboden dat de Zeeuwen een referendum kunnen aanvragen. D66 Zeeland is blij met de steun van een meerderheid van PS voor het referendum. Vorig jaar bleek bij ontpolderdebatten dat het in Zeeland niet…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 24 december 2012

D66 wil cultuur met muziek

Cultuur is een kerntaak van de provincie. Je zou verwachten dat de provincie met een stevige Cultuurnota op de proppen komt. Helaas, de Cultuurnota blijkt niet meer dan een bezuinigingsverhaal van GS met weinig inhoud en visie. Het College van GS geeft prioriteit aan de grote festivals (Zeeland Nazomerfestival, Festival Zeeuws-Vlaanderen, Film by the Sea…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 oktober 2012

Één gemeente Walcheren?

Veere, Middelburg en Vlissingen ontvangen komende jaren minder Haags geld  en moeten, ieder voor zich, bezuinigen . Dat gebeurt op verschillende manieren maar duidelijk is dat het onderhoud van publieke ruimten, groen en wegen op een lager niveau gaat plaatsvinden en dat voorzieningen ( bibliotheken, sociale voorzieningen, cultuur) langzaam het loodje leggen. Tegelijk moeten  gemeenten…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 14 april 2012

Marinierskazerne in Zeeland is beste optie

De D66 Statenfractie heeft verheugd gereageerd op de aankondiging van minister Hans Hillen van Defensie dat de marinierskazerne van Doorn gaat verhuizen naar Vlissingen. De komst van de kazerne is een impuls voor Zeeland die onze provincie goed kan gebruiken. Al met al gaat de personele omvang van de Vlissingse marinierskazerne 1900 man bedragen. Met…

Bekijk nieuwsbericht
1 6 7 8