Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

AAV Zeeuws-Vlaanderen

Dinsdag, 7 juli 2020 via Zoom (videochat)

Uitnodiging AAV D66 Zeeuws-Vlaanderen op 7 juli 2020, aanvang 19.30 uur Hierbij nodigt het bestuur van D66, Afdeling Zeeuws-Vlaanderen, de leden van de afdeling uit voor een ledenvergadering op 7 juli 2020. De aanleiding voor ...

Uitnodiging AAV D66 Zeeuws-Vlaanderen op 7 juli 2020, aanvang 19.30 uur

Hierbij nodigt het bestuur van D66, Afdeling Zeeuws-Vlaanderen, de leden van de afdeling uit voor een ledenvergadering op 7 juli 2020.

De aanleiding voor deze AAV is het resultaat van de ledenraadpleging over het voorstel tot het oprichten van een afdeling Zeeland. Dit is dan ook het enige agendapunt tijdens de vergadering, waar vragen gesteld kunnen worden en eventueel nog verder gediscussieerd.

Centraal voor dit agendapunt staat het ontwerpvoorstel waarin jullie als leden beslissen tot opheffen van de afdeling Zeeuws-Vlaanderen en het opgaan in een afdeling Zeeland.

Aan deze AAV is deel te nemen via Zoom, de link daarvoor volgt, zodra deze bekend is.

Met vriendelijke groet,
Jeroen van de Merwe
Plaatsvervangend voorzitter

 


Agenda AAV D66, Afdeling Zeeuws-Vlaanderen op 7 juli 2020 via Zoom, aanvang 19.30 uur

  1. Opening
  2. De toekomst van D66 Zeeland (zie nieuwsbrief D66 Zeeland 19 juni jl., ledenraadpleging 16 mei jl. en uitslag ledenraadpleging 23 mei jl.)
    Stemming over opheffing van de Afdeling Zeeuws-Vlaanderen vind na de AAV plaats via e-voting.
  3. WVTTK en rondvraag
  4. Sluiting

7 juli

19:30 uur

Link naar Zoom volgt later nog, zodra die bekend is.