Steun ons en help Nederland vooruit

Wrap-ups van Regiocongres 2019

Campagne op weg naar TK2021 en GR2022 (Robbin van Pelt)

Tijdens deze sessie nam ik mensen mee in de komende twee jaar campagne. Hoe werken we toe naar winst? Campaigners kunnen hier meer over vinden op MijnD66. Juist afdelingen kunnen hieraan bijdragen door mensen te motiveren om mee te doen. Leden zijn de ambassadeurs van D66. Laten we de komende tijd met zoveel mogelijk mensen het gesprek aangaan over wat zij belangrijk vinden en wat D66 daaraan kan doen. Vragen? Weet het landelijk camapgneteam te vinden.


Thema’s van de toekomst (Robbin van Pelt)

We gingen in gesprek over dé thema’s van D66 voor de toekomst. Waar moet onze partij zich druk om maken? Veel genoemd werden onderwerpen als dezelfde kansen voor iedereen, het versterken van de leefbaarheid, het aanpakken van tweedeling. Maar bij alle onderwerpen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat we de partij zijn die grote keuzes maakt en voorop loopt. Door voorop te lopen komen we in de aandacht en krijgen we punten voor elkaar. Schuring leidt tot gesprek. Ook kwamen we tot de conclusie dat we te weinig op waarden communiceren. We zijn heel goed in feitenlijstjes, in het rationeel proberen te overtuigen van mensen. Maar als we mensen mee willen nemen en willen blijven agenderen moeten we bij onszelf blijven en mensen meenemen in sociaal-liberale waarden (onze richtingwijzers). Waarom doen we wat we doen? Kansengelijkheid, een schone aarde en keuzevrijheid voor mensen dragen eraan bij dat mensen gezamenlijk vrij kunnen zijn. Dat soort manieren van agenderen kunnen we lokaal en landelijk veel meer doen


Workshop grenzen aan toerisme (Martin Wissekerke)

  • Wat is kwaliteit?  
  • Zorg voor een mooie mix!
  • Geniet van het economisch voordeel 
  • Let op maatschappelijk en ecologische impact
  • Bepaal randvoorwaarden en leg kaders vast

Advies: Ga hier pro-actief mee aan de slag.
Zorg dat de eigen visie staat. 

Laatst gewijzigd op 12 oktober 2020