Steun ons en help Nederland vooruit

Hoe verder?

Fase 1

Nu inventariseren wij hoe jullie hier tegenover staan en of voldoende draagvlak hiertoe bestaat. Is het draagvlak duidelijk beperkt dan gaan we niet verder. Is draagvlak aanwezig, dan gaan we verder. Je kunt je stem uitbrengen via de blauwe knop hieronder.

Fase 2 << op dit moment lopen de stemmingen

Binnen alle drie de afdelingen dient een besluit genomen worden waarmee de afdelingen opgaan in één nieuw te vormen afdeling.

Fase 3 (in het geval van positief resultaat)

Het huidige regiobestuur zet de kandidaatstelling open voor de functies van het nieuwe afdelingsbestuur en organiseert een oprichtingsvergadering voor de nieuwe afdeling. Tijdens die AAV wordt het nieuwe bestuur gekozen.

Daarna stelt het huidige regiobestuur haar functies ter beschikking voor belangstellenden, nieuwe bestuursleden worden gekozen tijdens de ARV op 10 oktober. Werkgroepen worden gevormd.

Laatst gewijzigd op 18 juli 2020