Steun ons en help Nederland vooruit

Ontwerpbesluit “Toekomst van D66 Zeeland”

Wij besluiten dat het Regiobestuur Zeeland verdere stappen onderneemt om te komen tot het (laten) samengaan van de 3 huidige afdelingen Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen in een Zeeuwse afdeling die samenvalt met de regio Zeeland.

Het doel van deze nieuwe afdeling is:

  • Sterkere aanwezigheid en profilering van D66 in Zeeland
  • Meer leden en meer betrokken leden
  • Meer eenduidigheid in politiek standpunten
  • Efficiëntere inzet van tijd van bestuursleden en vrijwilligers

In de nieuwe afdeling worden werkgroepen opgezet, waar ieder Zeeuws lid in plaats kan nemen. Een werkgroep bevat 1 bestuurslid die de verbinding vormt met het bestuur.

Vraagstelling ledenraadpleging

Bent u VOOR of TEGEN het voorstel om het regiobestuur verdere stappen te laten zetten om van de drie Zeeuwse afdelingen een Zeeuwse afdeling te maken?

(download dit ontwerpbesluit als PDF document)

Laatst gewijzigd op 18 juli 2020