Steun ons en help Nederland vooruit

Regeling ledenraadpleging “Toekomst van D66 Zeeland”

Onderwerp en voorstel

Ledenraadpleging gaat over het voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur voor de vereniging van D66 in Zeeland.

Vraagstelling

Aan dit voorstel ligt een lang gevoerde discussie ten grondslag. In het voorjaar van 2019 is een werkgroep ingesteld die als opdracht heeft meekregen te onderzoeken of er draagvlak is binnen de verenging tot het samenvoegen van de 3 afdelingen tot 1 Zeeuwse afdeling. Het advies dat de werkgroep heeft opgesteld, is de basis voor dit definitieve voorstel dat wij als regiobestuur doen.

Informatievoorziening

Alle informatie over het voorstel is terug te vinden op de website van Regio Zeeland: http://zeeland.d66.nl/arv. Alle stukken worden ook toegezonden via e-mail. Het voorstel wordt verder verduidelijkt door de werkgroep en het bestuur via video’s die via de e-mail en via bovengenoemd adres zichtbaar zijn.

Tussen het versturen van het voorstel en de stemweek (zie hieronder), kan ieder lid vragen stellen over het voorstel via e-mailadres voorstel@d66zeeland.nl. Alle vragen worden verzameld, voorzien van een antwoord en verstuurd aan alle leden.

Ook wordt op woensdagavond 13 mei een online vragensessie georganiseerd via
Jitsi Meet: http://meet.jit.si/d66zeeland-voorstel. Het wachtwoord voor deze sessie is: !LandinZee2020

Van deze online sessie wordt een kort verslag gemaakt en verstuurd aan alle leden.

Digitale stemming

De ledenraadpleging wordt gehouden in de stemweek, die start op zaterdag 16 mei om 12:00 uur middels een uitnodiging verstuurd via e-mail. De stemweek duurt tot en met zaterdag 23 mei 12:00 uur.

De ledenraadpleging vindt plaats via het e-votingsysteem van D66, zoals bedoeld in artikel 1.2 van het huishoudelijk reglement van D66.

Quorum

De uitkomst van de ledenraadpleging wordt overgenomen door het Regiobestuur indien tenminste tien procent van de stemgerechtigde leden een advies heeft uitgebracht.

Resultaat van ledenraadpleging

Na afloop van de stemweek wordt de uitslag via e-mail bekend gemaakt aan alle leden in Zeeland.

(download deze regeling als PDF bestand)

Laatst gewijzigd op 18 juli 2020