Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma 2019-2023

Download het verkiezingsprogramma meteen …

 

Een levendige provincie waar mensen een duurzame toekomst hebben. Dat is wat D66 wil. Zeeland is gelegen in een prachtige delta, waar elk jaar vele mensen vakantie genieten. Niet alleen vanwege de rust en ruimte, maar ook vanwege historische binnensteden en ongerepte stranden. D66 Zeeland wil behoud van die ruimte en maakt zich hard voor uitstekend natuurbeleid en slimme uitbreiding van onze natuur.  Dat vraagt zoeken naar evenwicht tussen het toerisme als belangrijke economische pijler enerzijds en de natuurwaarden van onze provincie anderzijds. De uitgangspunten van de ‘Kustvisie’ willen we dan ook vertalen naar onze binnenwateren.

Het centrale thema voor D66 Zeeland is: ‘Duurzaamheid’, in al haar facetten. ‘Duurzaamheid’ is daardoor zowel een apart onderwerp, als een facet van alle beleidsterreinen. Daarnaast heeft elk beleidsterrein te maken met de structuur van Zeeland als eilandenrijk. Dat heeft gevolgen voor de fysieke en de mentale afstanden binnen Zeeland. Dat geeft een extra impuls aan de samenwerking met onze buren: Zuid-Holland, Brabant en België.

Lees verder en download het programma …

Laatst gewijzigd op 27 januari 2019