Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Akkoord Brouwerseiland, zwarte dag voor Zeeuwse kust

Vorige week stemde de raad van Schouwen-Duiveland in met de aanleg van Brouwerseiland. “Brouwerseiland is een project dat niet voldoet aan de criteria van de Zeeuwse Kustvisie,” zegt D66 Statenlid Rutger Schonis naar aanleiding van dit besluit. “Wij hadden en hebben grote moeite met de keuze om dit controversiële project als pijplijnproject te benoemen. Enkel om de kool en de geit te sparen is het project Brouwerseiland als ‘pijplijnproject’ in de bijlage van de Kustvisie opgenomen en kan het dus doorgang vinden. Onze actie om met een motie in de PS-vergadering van 10 februari jl. Gedeputeerde Schönknecht op te roepen om dit project op de lijst te heroverwegen, is gestrand.”

In PS stemden VVD, SGP, CU, CDA en PvdA toen tegen. In de ogen van Rutger Schonis is dit erg opmerkelijk, omdat PvdA Schouwen-Duiveland afgelopen week nu wel tegen het bestemmingsplan voor dit project heeft gestemd.

De Statenfractie van D66 is wel tevreden met de inhoud van de Zeeuwse Kustvisie en heeft dit ook aan Gedeputeerde Schönknecht laten weten. De Zeeuwse Kustvisie geeft duidelijke spelregels over wat waar wel mag en wat waar niet; helder vertrekpunt om herontwikkeling van bestaande recreatieterreinen te verkiezen boven nieuwbouw en uitbreiding èn aandacht voor landschappelijk kwetsbare gebieden.

Gepubliceerd op 04-07-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018