Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bijdrage D66 Zeeland aan Provincale Staten vergadering

20 September 2019,

D66 heeft vandaag zijn stem laten horen bij de eerste Zeeuwse Provinciale Staten vergadering van de nieuwe coalitie 2019-2023. Het eerste punt dat op de agenda stond was het KPMG onderzoek naar de frauduleuze praktijken binnen de PVV fractie Zeeland. D66 Statenlid Ton Veraart stond als eerste op om te zeggen: Stap op. Er werd geconstateerd dat het niet ging over een vergissing van de Statenleden, maar bewust handelen. Volgens de PZC was de D66 fractie het duidelijkst in zijn standpunt. Veraart maakt duidelijk: ‘Bezin je op je positie. In goed Nederlands is dat: stap op. Uw kiezers verdienen beter, de Staten verdienen beter en de democratie verdient beter.’ Iedere kiezer verdient namelijk een volksvertegenwoordiging die integer is. Aan het einde van de Provinciale Staten vergadering zijn er twee moties van afkeuring ingediend tegen de PVV Statenleden waar D66 mee in heeft gestemd.

Daarnaast zijn de frictiekosten van de RUD besproken. Gezien deze werden geschat op 3 miljoen voor het overdragen van taken en werknemers naar DCMR hebben er de afgelopen weken heftige discussies plaatsgevonden. D66 is van mening dat een overdracht waarin dezelfde mensen met dezelfde taken worden overgedragen van een overheidsinstelling naar de andere niet hoort te leiden tot een kostenpost van 3 miljoen. Wel is D66 meegegaan in het amendement van de SGP, omdat het over een gebudgetteerd bedrag gaat, hier van is dus niet zeker of alles wordt uitgegeven. Bij andere punten die besproken zijn, zoals de omgevingsvisie 2021 heeft D66 laten weten niet langer de uitbreiding van intensieve veehouderijen te tolereren. Daarnaast is het pontje van Sluiskil behandeld, onder het mom van continuïteit. De vervoers gedeputeerde gaf complimenten over het commentaar van D66. D66 ‘slaat namelijk de spijker op zijn kop’. D66 Statenlid Ton Veraart heeft tegen de motie voor het verlenen van €25.000 voor het pontje van Sluiskil gestemd, wat uiteindelijk de doorslaggevende stem is geweest. Een totaal bedrag van €50.000 is namelijk niet genoeg om het pontje te onderhouden, de vrijwilligers die het pontje momenteel besturen hebben inmiddels een gemiddelde leeftijd van 65+ bereikt, waardoor in de toekomst de continuïteit niet langer op vrijwillige basis kan worden gewaarborgd. Daarom neemt D66 genoegen met de toezeggingen van de gedeputeerde om het pontje van Sluiskil mee te nemen in de zomernota en te onderzoeken wat er daadwerkelijk nodig is om het pontje te kunnen onderhouden.

Tenslotte heeft D66 de motie ‘Operatie Steenbreek’ voorgesteld maar uiteindelijk niet ingediend, gezien de gedeputeerde toestemde om onze motie Steenbreek te integreren in het huidige proces naar klimaatadaptatie.

Gepubliceerd op 28-10-2019 - Laatst gewijzigd op 28-10-2019