Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Bijdrage D66 Zeeland aan Provinciale Staten vergadering

Provinciale staten 25-10-2019

Tijdens de Provinciale Staten vergadering van vandaag heeft D66 nogmaals tegen de motie pontje Sluiskil gestemd, omdat er verwacht mag worden dat Gedeputeerde Staten met een beter voorstel komt. De FvD en PvZ hebben, zoals u misschien gelezen heeft in de PZC een motie ingediend voor een raadgevend referendum. Om de Zeeuwse belangen te behartigen wil D66 Zeeland graag burgers binden aan de politiek. Een  raadgevend referendum is hier echter niet het juiste middel voor. D66 wil zich wel uitspreken als voorstander van het correctief bindend referendum, zodat de burgers daadwerkelijk invloed hebben op het Zeeuws beleid.

Ook hebben we een amendement ingediend samen met Groen Links en SP voor het Zeeuwse klimaatakkoord, waarin duidelijk wordt gemaakt dat D66 bedenkingen heeft tegenover kernenergie in Zeeland. Als alternatief stellen wij in te zetten op energiebesparing, versnelling van gebruik van zon en wind en toepassing van meer hernieuwbare bronnen. De gehele bijdrage van D66 over het Zeeuwse klimaatakkoord is terug te vinden op de sociale media in de vorm van een video bijdrage. Als laatste is de grondwetswijziging van de eerste kamer verkiezingen ter discussie gesteld. Het idee van dit voorstel is terug te gaan naar de situatie zoals die was voor 1983,  om de leden voortaan voor zes jaar te kiezen, waarbij om de drie jaar beurtelings 37 of 38 Kamerleden worden gekozen. Helaas is dit een deel van de oplossing voor een ander probleem: Hoe versterken we het politieke mandaat van de provinciale staten?

 

Gepubliceerd op 28-10-2019 - Laatst gewijzigd op 28-10-2019