Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Fractieleider Ton Veraart minder somber over financiën

Fractieleider Ton Veraart minder somber over financiële positie Zeeland  tijdens Algemene Beschouwingen PS 8 juni 2018 

“Thermphos drukte én drukt zwaar op onze Provinciale financiën maar na Samsom’s spoedadvies zijn de risico s afgenomen omdat het Rijk meedeelt in de verantwoordelijkheden en de financiën. We maken ons minder zorgen over de algemene reserve, maar we moeten wel ruimte vinden voor de aangroei hiervan. De weeffout in de verdeling van de Rijksbijdrage aan de provincies wordt door de commissie Jansen erkend. Met een stevig offer van onszelf (opcenten Motorrijtuigenbelasting verhogen met opbrengst € 10 mln.) zijn andere provincies bereid om Zeeland tegemoet te komen met € 20 mln.

Het regeerakkoord noemde Zeeland specifiek als 1 van de 6 bestemmingen voor het geld uit het regiofonds, en met het nieuwe kabinet is er nu een regiodeal voor € 35 mln. afgesloten. Dit samen met cofinanciering door diverse partijen uit Zeeland.

In november 2017 werd onze motie ‘Klimaatparagraaf’ in de Staten aangenomen. Als aanvulling daarop dien ik namens mijn fractie en de fracties GroenLinks en PvdA, vandaag een motie in om de CO2 footprint van de provincie (dus heel Zeeland) en van de Provincie (dus de eigen organisatie) te meten en te verkleinen.

Motie Markaz; Rijksdiensten weg uit Zeeland – mariniers kazerne verhuist naar Vlissingen en dat is een deel compensatie daarvoor. Mariniers dringen aan op heroverweging en daarom dienen we deze Statenbrede motie in, logisch want ..…. Afspraak is Afspraak!

Time flies, when you’re having fun

We kijken ook al vooruit naar maart 2019. Afscheid van goede vrienden. Nee, ik bedoel niet Statenleden die vertrekken of niet herkozen zullen worden. Nee, ik doel op de Britten die uit de EU stappen. Wordt de Brexit – hard – zacht – of halfzacht? Het ligt er maar aan wie je het vraagt. Op tijd voorbereiden op de Brexit betekent inventariseren wat effect heeft op welke sectoren in UK. Volgens Financial times zijn dat vooral automotive, financial en agriculture. Zie ook theconversation.com/how-brexit-will-hit-different-uk-regions-and-industries-91287 en www.rvd.nl Brexit betekent ook dat er in NL 900 extra douaniers nodig zijn. Toch enkele extra rijksdiensten in Zeeland …

Welke sectoren in Zeeland krijgen te maken met Brexti? Of zijn de economische gevolgen om te buigen door kansen op versterking van de concurrentiepositie van Zeeland. Schade is er voor landbouw en visserij en de havenontwikkeling. Maar welke sectoren profiteren van verzwakte concurrentie uit de UK? Welke bedrijven vestigen zich liever hier of investeren beter in Zeeland dan in de UK, na maart 2019 dus buiten EU? Wij doen een suggestie voor een “Zeeuwse pop-up store” in onze motie Brexit.”

Gedeputeerde De Bat zag zich al maandelijks naar London reizen om zich te laten bijpraten over de activiteiten in de pop-up store. Niet hij, maar Impuls Zeeland en Invest in Holland zijn de kartrekkers als het gaat om actief aan de slag te gaan met de effecten van Brexit. Een aparte Zeeuwse lobby in de UK leek voor De Bat niet effectief. Daarop trok D66 de motie in.

Na de klimaatparagraaf in alle beleidsvoorstellen, vond een meerderheid van de Staten het toevoegen van de CO2 footprint niet voldoende toevoegen. De motie werd mee ingediend door  GroenLInks en PvdA, maar haalde in PS geen meerderheid. De motie Markaz werd op initiatief van D66 door alle fracties samen ingediend en dus unaniem aangenomen.

Gepubliceerd op 11-06-2018 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018