Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Hoe tevreden is de passagier van de Westerschelde ferry?

De Westerschelde ferry is een onmisbare verbinding voor voetgangers en fietsers tussen Vlissingen en Breskens. Dagelijks maken mensen gebruik van dit voetveer om naar school, werk of op bezoek te gaan aan één van de ‘overkanten’.

Maar de ferry vaart niet voor niks. Kosten van personeel, brandstof, onderhoud, e.d. overstijgen de inkomsten. Dat betekent dat er steeds vele euro’s bij moeten. We gaan nu uit van € 300.000 per jaar.  Een toekomstverkenning moet duidelijkheid geven over hoe de Provincie de verliezen verder terug kan dringen en het veer ‘toekomstbestendig’ kan maken.

D66 Zeeland heeft in het debat hierover in december 2016 direct aangegeven een voorstander te zijn van verdergaande prijsdifferentiatie tussen de verschillende groepen passagiers. Dat betekent dan bijvoorbeeld lage tarieven voor de dagelijkse gebruikers en hogere prijzen voor de dagjesmensen en toeristen. D66 Zeeland denkt namelijk dat toeristen en dagjesmensen bereid zijn om iets meer te betalen voor een kaartje.

Om dit uitgangspunt te onderbouwen, voerden twee studenten in de zomer van 2018 een onderzoek uit naar de tevredenheid en draagkracht van passagiers. Hun rapport ‘Tevredenheid en draagkracht van Westerschelde Ferry Passagiers’ werd door Statenlid Patricia van Veen op 31 augustus 2018 in de commissie Economie aangeboden aan Gedeputeerde Harry van der Maas. Het rapport wordt in de commissie Economie van 5 oktober a.s. besproken.

Eind rapport WSF – 2 – Tevredenheid en draagkracht passagiers

Gepubliceerd op 11-09-2018 - Laatst gewijzigd op 06-03-2019