Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Leden D66 Zeeland willen tolvrije tunnel

Middelburg – De leden van D66 in Zeeland hebben in hun ledenvergadering een 25tal amendementen aangenomen om wijzigingen aan te brengen in het landelijke verkiezingsprogramma van D66: “Een nieuw begin”. De leden gaven daarmee gehoor aan de oproep van Tweede kamerlid Rutger Schonis en Statenlid Ton Veraart om Zeeuwse thema’s als een tolvrije tunnel in dat verkiezingsprogramma te krijgen.

Met een overgrote meerderheid werd het amendement “Tolvrije tunnel” van de heer Veraart aangenomen. “De Westerscheldetunnel moet zo snel mogelijk tolvrij. Het valt namelijk niet uit te leggen dat inwoners dubbel belast worden om door eigen land te reizen met deze tolheffing én wegenbelasting. Het invoeren van rekeningrijden zorgt ervoor dat weggebruikers eerlijker belast worden.” aldus Ton Veraart.

Naast de tolheffing werden ook wijzigingen voorgesteld over het belang van regionale omroepen, het levensvatbaar maken van krimpregio’s door deze aantrekkelijk te maken voor jongeren en het stimuleren van getijdenenergie. Zelf pleit Tweede Kamerlid Schonis in een amendement van zijn hand ervoor om toerisme als volwaardige sector in regeringsbeleid op te nemen. Schonis: “Het aandeel van deze sector is in de afgelopen 10 jaar gegroeid tot 4,5% van het BBP en verdient daarmee een duidelijke coördinatie, mogelijk met een minister voor toerisme. Dit zou ook in de Zeeuwse context, gezien het kusttourisme en het opstellen van de Veerse meer visie, een welkome ontwikkeling zijn”.

Van de in totaal 28 ingediende amendementen zijn er uiteindelijk 25 met goedkeuring van de leden doorgestuurd naar de landelijke programmacommissie. 27 November wordt bekend gemaakt of deze amendementen ook daadwerkelijk opgenomen zullen worden in het verkiezingsprogramma na een tweede stemming op het landelijk congres.

Gepubliceerd op 11-10-2020 - Laatst gewijzigd op 11-10-2020