Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Motie ‘Operatie Steenbreek’

Operatie Steenbreek is een landelijke campagne die samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies onze leefomgeving vergroenen. Ofwel onnodige verharding in privé en openbare ruimte  vervangen door een diversiteit aan groen waarbij de hulp van inwoners en het bedrijfsleven hard nodig is. Gemeenten bepalen tenslotte zelf hun aanpak. Waar mogelijk worden stenen vervangen door groen zodat het water makkelijker de grond in kan, biodiversiteit wordt vergroot en het riool minder snel overbelast raakt. Deelnemende gemeenten organiseren onder de campagne Operatie Steenbreek acties als ‘Tegel eruit, plant erin’, korting bij aanschaf van regentonnen, maar ook het aanleggen van voorbeeldtuinen, promotie tijdens evenementen, maken van insecten hotels, aanleggen van geveltuinen tot aan het vergroenen van een hele straat samen met buurtbewoners. Alsook aandacht voor meer groen rondom bedrijfsterreinen, zorglocaties en schoolpleinen.

Ondertussen zijn er in heel Nederland al 120 gemeenten aangesloten bij Operatie Steenbreek, 1 provincie en verscheidene waterschappen. De provincie is op dit moment met Zeeuwse gemeenten en waterschap het proces aan het doorlopen tot een gezamenlijke klimaatadaptatiestrategie te komen. Motie Operatie Steenbreek zou op de korte termijn een goede stimulans zijn om verharding te vervangen voor groen en zou dan ook onderdeel uit moeten maken van de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland.

Gepubliceerd op 28-10-2019 - Laatst gewijzigd op 22-11-2019