Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Moties Algemene Beschouwingen

Tijdens de algemene beschouwingen op de begroting 2021 van de Provinciale Staten zijn 3 van de moties die D66 (mede) ingediend heeft aangenomen!

Ten eerste is ons amendement ‘coronials en kansengelijkheid’ met brede ondersteuning aangenomen. Als D66 vinden wij het belangrijk dat iedereen een gelijke kans heeft in het ontplooien van zichzelf. Corona dreigt de ongelijkheden die er al waren te vergroten. Daarom zal er op aandringen van D66 in gesprek gegaan worden met jongeren en onderwijsinstellingen om beperkingen in kaart te brengen en weg te nemen.

Motie 9 – D66 – Coronials en kansengelijkheid – 20036022 – Aangenomen

BBP is een te beperkt kompas voor beleidsmakers om beleid op te maken dat onze welvaart vergroot. Simpelweg economische welvaart nastreven gaat steeds vaker ten kosten van ecologische en sociaal-maatschappelijke welvaart. Daarom stellen wij als mede indiener van deze motie dat er onderzocht dient te worden welke beleidsinstrumenten kunnen bijdragen aan het vergroten van onze werkelijke welvaart.

Motie 11 – CU, PvdD, D66, PvdA, GL – Sturen op Brede welvaart – 20036030 – Aangenomen

En met de motie ‘Natuurlijk investeren in landbouw’ ondersteunen we het idee om pilots te starten met natuur inclusieve landbouw rond natuurgebieden. Het aanleggen van dergelijke bufferzones helpt in het verminderen van de stikstofdepositie op natuurgebieden, vergroot de ecologische integriteit van de gebieden, en komt ook het Zeeuwse landschap ten goede.

Motie 12 – CU, PvdA, GL, D66, CDA – Natuurlijk investeren in landbouw – 20036032 – Aangenomen

 

Gepubliceerd op 19-11-2020 - Laatst gewijzigd op 19-11-2020