Steun ons en help Nederland vooruit

Cultuur en innovatie

Cultuur geeft zin aan het leven, verbindt mensen en verzet de zinnen. Cultuur is onze voetafdruk op  de aarde, het maakt ons tot wat we zijn. Onze cultuur is permanent aan verandering onderhevig.  Kunst schept daarbinnen ruimte om te ervaren dat je een mens bent, verbonden met een groep.  Cultuur en kunst zijn van en voor ons allemaal. Het cultuurbeleid in Zeeland zal er op gericht zijn  iedere Zeeuw van kinds af aan kennis te laten maken met en inzicht te krijgen in onze cultuur. De  mogelijkheden voor creatie, presentatie en ontmoeting moeten ruimte scheppen voor  talentontwikkeling en zelfredzaamheid.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018