Steun ons en help Nederland vooruit

Krimp op eigen kracht

Het vertrouwen in de eigen kracht van lokaal en regionaal bestuur belijden we niet alleen met de mond: zonder instrumenten zijn lokale en regionale partijen niet in staat de eigen prioriteiten te stellen en daarnaar te handelen. Nationaal moeten scherpe keuzes gemaakt worden om te zorgen dat beleidsinstrumenten en verantwoordelijkheid samengaan en niet in verschillende bestuurslagen liggen. Daarbij kunnen we denken aan wet- en regelgeving, die verruimd kan worden om bestuurlijke drempels weg te nemen bij samenwerkingen en fusies. We stimuleren innovatie en ondersteunen transformatieprojecten door het creëren van juiste financiële prikkels, waar momenteel nog vaak sprake is van ‘groeiprikkels’. In de gebieden waar krimp plaatsvindt, zou bijvoorbeeld voor elke woning die gebouwd wordt er een gesloopt moeten worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018