Steun ons en help Nederland vooruit

Waterschap en de Provincie

De bij het grote publiek niet bijster populaire verkiezing voor het waterschap is overbodig  geworden en wordt vervangen door de gebruikelijke verkiezing voor de provinciale staten.  Het provinciebestuur is bekwaam genoeg om doelmatig waterbeheer in eigen hand te  nemen, bijgestaan door de directie van PWZ

Laatst gewijzigd op 22 november 2018