Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financiën en Bestuur

D66 waakt voor financiële risico's. De algemene reserve moet op peil blijven. Juist in een tijd van voorzichtig herstel moet de provincie haar investeringsverplichtingen nakomen.

Een mobiliteitsfonds voor alle Zeeuwse werklozen