Steun ons en help Nederland vooruit

Vereniging

D66 is een politieke vereniging, die haar idealen onder andere wil verwezenlijken door het leveren van gekozen bestuurders voor Provinciale Staten en gemeenteraden. Daartoe neemt de partij deel aan verkiezingen, te organiseren door de regio en /of afdeling. Vóór de verkiezingen stelt de regio of afdeling daartoe een programma op en een lijst met verkiesbare personen. Als mensen gekozen zijn helpt de regio of afdeling de gekozenen en bewaakt zij dat het programma ook wordt uitgevoerd.

De regio heeft de taak om afdelingen in te stellen. Zij kan ook samenwerking op regionaal niveau organiseren, zowel tussen fracties als tussen afdelingen. In de regio is de Algemene Regiovergadering het hoogste orgaan (ARV = alle leden in de regio), het regiobestuur heeft de dagelijkse leiding.

De relatie tussen regio en afdelingen is deels nevengeschikt, maar op specifieke punten heeft de regio zeggenschap over een afdeling. Vergelijkbaar met provincie en gemeente.

Het landelijk bestuur speelt haar rol met de Tweede Kamer en heeft een kaderstellende taak voor de hele vereniging. Het congres (= alle leden van de vereniging) is het hoogste orgaan. Het landelijk bureau van D66 faciliteert de hele vereniging.

Laatst gewijzigd op 26 juli 2019